Svetové dní mládeže
MADRID 2011

„Zakorenení a postavení na Ježišovi Kristovi, upevnení vo viere.“

Slová svätého Pavla z listu Kolosanom sa stali hlavným mottom svetového dňa mladých v Madride.

26. svetové dni mládeže boli udalosťou, ktorá smerovala k naplneniu výzvy svätého pápeža Jána Pavla II. k novej evanjelizácii, ktorá sa má dotknúť mladých ľudí. Svetové dni mládeže sú vždy príležitosťou pre mladých zažiť skúsenosť spoločného putovania, modlitby a spoločenstva.

Toto stretnutie bolo primárne určené pre mladých ľudia vo veku od 16 do 40 rokov. Termín stretnutia so Svätým Otcom Benediktom XVI. bol od 14. – 22. augusta 2011 (vrátane cesty). Púť na svetové dni mládeže zo Slovenska do Španielska oficiálne organizovala a zabezpečovala Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska.

Svetové dni mládeže sa oficiálne začali svätou omšou, ktorú celebroval kardinál Antonio María Rouco Varela, madridský arcibiskup. Svätá omša sa slávila 16. augusta 2011 vo večerných hodinách na Plaza de Cibeles. 17. - 19. augusta 2011 bolo tzv. "trojdnie" alebo tri dni prípravy vedúce k Vigílii a svätej omši celebrovanej Svätým Otcom.

Tradičné katechézy sa konali počas týchto troch dní a prebiehali v rôznych jazykoch, pod vedením biskupov z celého sveta v kostoloch, školách, halách a športových areálov v okolí Madridu. Celé tri dni sa kládol osobitný význam sviatosti zmierenia. Spoveď sa vysluhovala v rôznych jazykoch na miestach, kde prebiehali katechézy ako i vo všetkých kostoloch v Madride, no najmä v PARKU ODPUSTENIA (Retiro Park), kde bolo aj špeciálne miesto pre eucharistickú adoráciu. V popoludňajších a večerných hodinách dňa 16., 17. a 18. augusta sa konal FESTIVAL MLÁDEŽE.

Svätého Otca zástupy privítali vo štvrtok 18. augusta vo večerných hodinách. 19. augusta vo večerných hodinách bola KRÍŽOVÁ CESTA v centre mesta. Vyvrcholením Svetových dní mládeže bola VIGÍLIA so Svätým Otcom večer, 20. augusta. Hlboké silencium dvoch miliónov mladých kľačiacich na kolenách počas eucharistickej adorácie v noci plnej svetla bol jeden z najsilnejších momentov modlitbovej vigílie.

Slávnostnou svätom omšou na letisku Cuatro Vientos, ktorú slávil pápež Benedikt XVI. a spolu s ním koncelebovalo asi 1000 biskupov a 18 tisíc kňazov sa 21. augusta 2011 Svetové dni mládeže v Madride skončili.

Rok po tejto významnej udalosti napísal arcibiskup Madridu kardinál Antonio Maria Rouco Varela v liste Benediktovi XVI.: „Svetové dni mládeže v Madride boli ako začiatok ‚sezóny evanjelia v srdciach miliónoch mladých‘“.

Toto stretnutie bolo pre mnohým mladých odrazovým mostíkom pre vybudovanie si osobnejšieho vzťahu s Bohom i s Cirkvou. Len samotný emotívny zážitok však pre rast vo viere nestačí. Je potrebný aj sviatostný život, pravidelná svätá omša, modlitba, čítanie Biblie ako aj vhodnej náboženskej literatúry, ktorá prehĺbi poznanie a dokáže nasmerovať na správnu cestu.